Meny
Aktivitetskalender
Inn og utmelding
Påmelding dåp
Innmelding Vielse
KALENDER
20 April
23:00 Gudstjeneste i Narvik Kirke
21 April
11:00 Gudstjeneste, Bjerkvik kirke
11:00 Gudstjeneste, Ankenes kirke
12:00 Gudstjeneste i Bjørnfjell Kapell
12:00 Gudstjeneste i Narvik Kirke
27 April
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Narvik kirke
28 April
11:00 Gudstjeneste i Hergot Kapell
04 Mai
10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste, Narvik kirke
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Skjomen kirke
13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Narvik kirke

Aktiviteter
Til ettertanke

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren, himmelens og jordens skaper.                        Sal 121

 

KONSERT - JOBS BOK

http://www.narvik.kirken.no/img/23_05_2018_Konserter/Job.JPG

Narvik kirke - sønd 28.oktober kl.19.00

Musikk: Egil Hovland

Resitasjon: Bjørn Sundquist

Orgel: Øivind Bakken
Registrant: Ingjerd Grøm

 

Bill v/inng kr.200,-

Støttet av Fond for utøvende kunstnere og Sør-Hålogaland Bispedømmeråd.

Arrangør: Kantoren i Ankenes

Søndag 28.oktober vil Bjørn Sundquist og Øivind Bakken fremføre verket "Job" med musikk av Egil Hovland og tekster fra Jobs bok i Bibelen.

 

Egil Hovlands spektakulære Job-suite for orgel og lesninger fra 1973, er en klassiker i moderne norsk orgelrepertoar og er et av Egil Hovlands hovedverk for orgel.

Suiten har syv satser og er skrevet til et utvalg tekster fra Jobs bok som leses mellom satsene og til ledsagelse av musikken.

Egil Hovland har skapt en helhetlig og organisk sammenheng mellom tekst og musikk. Stilistisk sett er verket en kombinasjon mellom gammelt og nytt tonespråk. For å uttrykke de dramatiske begivenheter benytter Hovland moderne virkemidler som klusterklanger, liggende klangstrakturer og sterkt dissonerende samklanger. Når verket likevel virker betagende og medrivende på selv relativt uerfarne lyttere, har det flere grunner. Bl.a. oppleves tekst og musikk som en meningsfylt enhet, - som et budskap der musikken bare forsterker tekstinnholdet på en fargerik og suggestiv måte.

 

Egil Hovland klarer å balansere tonale og vakre klanger med tolvtonemusikkens strukturer. Man kan si at dette er hans mest vellykkede verk i så måte, komponisten viser oppfinnsomhet gjennom alle satsene samtidig som det ene temaet er tilstede overalt. Alle skalaens 12 toner brukes i verkets hovedtema. Komponisten har skrevet en raffinert orgelmusikk som bl.a. krever at organisten bruker både albuer og klesklyper (!) for å oppnå den rette klangen. Akkordene er ofte treklanger eller mixturklanger som bygger på overtonerekken.

 

Jobs bok: Et verk om rettferdighet i tilværelsen.
Forfatteren av Jobs bok har trolig levd på 600-tallet før Kristus. Samtalene mellom Job og vennene har preg fra den gamle orientalske visdomsdiktning. Utgangspunktet har forfatteren funnet i en gammel fortelling om rettferdige høvdingen Job. Det er den vi finner i prologen i de to første kapitler og epilogen i det siste kapitel, 42, versene 7-17.
Jobs bok er en av læreskriftene i Det gamle testamente. Den poetiske teksten er samtidig en sterk historie. 
Det sitter en mann på en avfallsdynge. Kroppen er dekket av byller. Han har mistet alt. Han levde det gode liv. Nå er han hjemsøkt av smerte, - av fortvilelse, - av jagende, søvnløse netter. Dette er Job.
 
Fortellingen fra Det gamle testamentet ligger som en undertone i vår kultur. Jobs anklager og rop mot Det ansvarlige er gjentatt og gjentatt. Jobs bok stiller et av de grunnleggende spørsmål om menneskelivet: Hvorfor? Hvorfor finnes ondskap, lidelse, smerte? Hvorfor belønnes det onde, og hvorfor straffes det gode?
Hvorfor er menneskelivet underlagt så mye urettferdighet?

Tekstene som fremføres, er revidert av Bjørn Sundquist. Siden verket ble skrevet på starten av 1970-årene har Bibelen gjennomgått flere revisjoner. Det var behov for å gjøre endringer i tekstutvalget fra Jobs bok. Sundquist kjenner teksten godt og han har derfor revidert den i henhold til den siste Bibelversjonen på norsk. Også nye tekstavsnitt er tatt med for å forsterke dramatikken og dybden i Jobs historie, samtidig som verkets opprinnelige struktur er ivaretatt.

 

Det nyrestaurerte orgelet i Narvik kirke er et stort og mektig instrument på 42 stemmer (3 manual og pedal) som vil tilføre musikken kraft og spenning. "Job" er et de mest spilte moderne norske orgelverk, - det er et verk som fascinerer alle lyttere.

Prost Marta Botne vil ha en innledning til JOB først i programmet.

Velkommen!

Foto: Lars Petter Pettersen
Plakat: Sigrid Grøm Bakken

  
Av: Chatrine Nymo Dahl   Publisert: 10.09.2018
 
Kontaktinfo

Kontakt oss:

Felles kirkekontor
Alleen 10, 8516 Narvik
Tlf:. 91757811 E-post

Kirkevergen:
Tlf: 769 13 950 E-post

SAMARBEIDSPARTNERE:

Markussen begravelsesbyrå

Lilja Begravelsesbyrå

PLAN FOR KIRKEMUSIKK
Ankenes og Skjomen
Størst av alt
Kirkesøk
Vi tror

Vi tror

BISKOPENS UTTALELSER OG PREKENER
Biskopens uttalelser og prekener kan du følge her.
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Narvik kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no